Preskusni postopki

Dimenzijske kontrole:
  • kontrola dimenzij s klasičnimi merili: pomična merila, mikrometri, kalibri in ostala merila,
  • kontrola dimenzij z merilnim projektorjem,
  • kontrola hrapavosti površine.
Kontrole mehanskih lastnosti:
  • kontrola trdote (HV, HBW, HRC),
  • kontrola mikrotrdote (HV0,3, HV0,5 ...),
  • vse druge mehanske kontrole nam izvaja Inštitut za metalne konstrukcije IMK.