Operacija: Nova stroja za polni zagon proizvodnje

V okviru operacije bomo investirali v dva nova stroja, ki nam bosta doprinesla velike spremembe pri proizvodnih procesih. Tehnologija nam bo omogočala izredno natančnost pri izdelavi neverjetno občutljivih delov z izjemno visokimi hitrostmi struženja hkrati pa bomo uspešno zagnali proizvodnjo v polni meri in zagotovili zaposlenim delo.
 
Glavni cilji so: - nakup novih strojev, - pričetek proizvodnje novega izdelka, -dvig tehnološke ravni proizvodnje, ki bo omogočala učinkovito rabo virov energije; materiala in snovi in prispevala k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo, - ohranjanje delovnih mest, - dodatno zaposlovanje - zagon polnega delovanja proizvodnje, - zmanjšanje izpada prihodka iz časa COVID-19 epidemije, - povečanje dodane vrednosti podjetja.
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


 


Objava: 29.06.2021